PRESS

P R E S S -  RECENSIONER/ARTIKLAR 

REVIEWS/ARTICLES  see below


2 0 1 8


Vi är nu inne på det andra året och det andra elementet, JORD i vårt fyraåriga projekt! Konstutställningen med verk av CHRIS DRURY, ACKROYD & HARVEY, LUCY + JORGE ORTA mfl (se hela listan nedan ) erbjöd med sina mångbottnade, filosofiska, sensuella budskap. nya ingångar i det biologiska/botaniska upplägget. 


Ungefär 450 besökare såg och framförallt upplevde det månadslånga projektet och vi tackar alla som kom, pratade med oss och bidrog till den positiva atmosfär som vilade över hela projektet.


Delar av utställningen ärvdes av Studieförbundet Vuxenskolan Trelleborg, som en dokumentation/utvärdering. Ytterligare ett hundratal personer såg därför konsten och presentationerna

 

Jorden vi ärvde.
SYDSVENSKA DAGBLADET  6 augusti 2018
Carolina Söderholm (Kulturkrönika)


Kanske erbjuder miljökonsten inga lösningar men perspektiv.

    Marje Taska: Jordtacka (Estesio, med konstnärens tillstånd)


Vad är värt mest: jord eller guld som glimmar? Konstnären Marje Taska ställer frågan på sin spets när hon formar tjugo olika sorters jord till guldtackans klassiska form. Den tätt packade skulpturen konfronterar mig med slukhålen i min bildning. Visst anser jag att jord i långa loppet är dyrbarare än guld, som varken går att odla, äta eller bygga bo på. Men hur väl känner jag den mylla som är förutsättningen för mänskligt liv?


1 ett digitalt, teknologiskt och urbant 2000-tal tycks jorden på god väg att förvandlas till en närmast abstrakt och mytisk substans. Trots allt tal om hållbarhet schaktas och rationaliseras den fortfarande bort i oförminskad takt.


Sommarens projekt "Jorden vi ärvde" (tom 19/8) på Galleri Estesio i Beddingestrand är det andra i en fler-årig satsning som med utgångspunkt i de fyra elementen för samman konst och forskning, ekologi, design och ak-tivism. Efter fjolårets "On seeing the sea" väntar luft och eld under kommande år.


(med tillstånd av Studio Orta)


Även denna gång trängs verk av ett nära trettiotal deltagare på minimal yta. Snarare än att fungera som en utställning i traditionell bemärkelse blir den koncentrerade presentationen till en katalysator för ett myller av idéer och ingångar. Där visas dokumentation av hur brittisk-argentinska Lucy och Jorge Orta skapar öppna, kollektiva middagsbjudningar från Paris till Colorado, som lyfter frågor om matproduktion, svinn och måltidens gemenskap.


Men också hur Malmöbaserade designern Petra Lilja med gluten experimenterar fram ett alternativ till plast, och pekar på hur det förgängliga paradoxalt nog kan vara mest hållbart.


Samtidigt pågår allt från vandringar med floraväktare till workshops och paneldebatt om landsbygdens utveckling (det sistnämnda den 9/8). Beläget ett stenkast från såväl havets bränningar som Sydkustens åkermark knyter galleriet, drivet av konstnären och curatorn Birgitta Godlund, ihop det lokala med det globala.


På väggen breder den bördiga slättens plöjda fåror ut sig, magnifikt skimrande i dovt violett. Det är det skånska måleriets nestor, Gerhard Nordström, som hållit i penseln. Djupt engagerad i miljöfrågor sedan 1960-talet har han som ingen annan fångat den feta myllans skönhet och livskraft. Född 1925 tillhör han samma generation som den tyske konstnären Joseph Beuys, pionjär inom performance-konst och land art, som fram till sin död 1986 arbetade för att göra konst till en kraft för social och ekologisk förändring.


  


Ackroyd & Harvey: Beuys’ Acorn   (Sydsvenska Dagbladet)


Ett av hans mer legendariska verk var "7000 ekar" lanserat vid den prestigefyllda Documenta-utställningen i Kassel 1982. Med viljan att omvandla betong och asfalt till lummig skog, planterades under följande år sjutusen ekar i den tyska staden, var och en markerad med en sten. Det är de träden som den brittiska duon Ackroyd & Harvey ungefär trettio år senare letat upp.


På Galleri Estesio visar de prov ur sitt pågående projekt "Beuys' Acorns", där ekollonen de samlade slagit rot. Så länge det finns liv, finns det hopp, tycks fotografiet av den späda plantan säga. Allt medan grönskan fortsätter vissna denna torkans sommar. Jorden vi ärvde erbjuder inga lösningar eller svar men visar hur konst också i ett litet format kan ge perspektiv på vår tids stora frågor.

 

Martin Svansjö, Thorbjörn Laike: Apan ritar i sanden (Estesio med konstnärernas tllstånd)


Konst tar ställning för jorden vi ärvde
SKÅNSKA DAGBLADET 21 juli 2018
Pernilla Nielsen Negrén


Ekologisk hållbarhet lyfts på litet galleri i Beddingestrand. De fyra elementen, i år jorden, är ett konstnärligt upprop för vår miljö och hållbarhetsfrågor. Nu är sommarens program i gång med Galleri Estesio som utgångspunkt för utställning, föreläsningar och debatter på temat jord.

— Hela konceptet handlar om en upplevelse som samtidigt ska öka medvetandeheten kring hållbarhetsfrågor. Det säger galleristen Birgitta Godlund som tillsammans med vännen och forskaren Kristina Bramstorp står bakom utställningen Jorden vi ärvde som för andra året lyfter fram ett av våra fyra element.


Förra årets utställning utgick från vattnet och blev ett upprop för våra sjöar och hav. I år är det som sagt jorden som under en månad av skapande, vandringar, debatter och utställning står i centrum. Utställningen invigdes på torsdagen med musik av Anna Lena Tideman Bratthall, markbiolog Håkan Wallander, Lunds universitet, som pratade om jorden utifrån en bredare aspekt — mark, makt och mylla och gav trädgårdstips. Och i den här andan kommer satsningen att vara fram till den 19 augusti då temat jord avslutas för att nästa år följas av Luft och 2020 eld.


   Gertrud Widholm: Herbarium (Estesio, med konstnärens tillstånd)


Ett av verken som ställs ut är skapat av konstnärsparet Akroyd & Harvey, som i sitt engagemang planterar ny ekskog världen över som en del av sina utställningar.


- Många konstnärer arbetar i dag sida vid sida med vetenskapen och deltar aktivt i samhällsdebatten. De använder sitt konstnärskap för att skapa engagemang, säger Kristina Bramstorp, som själv är doktor i designteori. Bor gör hon utanför Paris men sommartid i Beddingestrand där kopplingen till samarbetet med Birgitta Godlund finns. — Det här är ett sätt att förena nytta med nöje. Samtidigt söker vi nog alla en mening med det vi gör och så har vi en vilja att hjälpa till och prata för naturens räkning, säger Kristina Bramstorp.


I galleri Estesio på Blåeldsvägen hänger en handfull verk av medvetna konstnärer som på olika sätt kan kopplas till jorden. I utställningen medverkar flera internationella konstnärer tillsammans med Ystadbaserade Gerhard Nordström samt designern Petra Lilja, aktuell med Fanor på Ystads konstmuseum. Hon har i samarbete med Sveriges lantbruksuniversitet i Alnarp tagit fram ett alternativt gummimaterial som är sammansatt av gluten och pigment.

Petra Lilja: Fana (Estesio, med konstnärens tillstånd)   


— Allt tar avstamp i konsten och utgår från det här lilla galleriet som skapar ett slags gemenskap i bygden, som dessutom är en jordbruksbygd, säger Birgitta Godlund...

 

Kärleksförklaring till jorden samlar 25 konstnärer

TRELLEBORGS ALLEHANDA16 augusti 2018
Sofia Bergström


Konstprojektet ”Jorden vi ärvde” spänner över föreläsningar, diskussioner, konstverk och ett skaparevent i Beddingestrand. Birgitta Godlund på Galleri Estesio vill belysa olika aspekter av det mest grundläggande vi äger och förvaltar – jorden vi går på.

Barbara  Kihlman: Den nedre bonden ((Estesio, med konstnärens tillstånd)

 

Jorden har en mängd olika betydelser beroende på vem du frågar och vilken situationen är. Den innebär trygghet och en känsla av hem, eftersom den ligger relativt still år efter år. Det ger oss även mat när vi odlar den. Men jorden gör oss smutsiga och är ett gömställe där hemligheter kan grävas ner. Vi ska alla bli jord en dag och jorden ska gå i arv till nästa generation. Här i södra Skåne har vi landets mest bördiga jord, men jord kan också rymma gamla synder i form av gifter och föroreningar.

 

När kuratorerna Birgitta Godlund och Kristina Bramstorp började arbete med jord som tema för en utställning såg de till att arbeta på en bred front. 25 konstnärer ingår och en mängd aktiviteter är inplanerade.

 

Vissa delar av utställningen har en naturvetenskaplig inriktning. Birgitta Godlund visar en ny sorts gummi tillverkad av gluten och protein.

 

Konstprojektet Jorden vi ärvde ingår i en serie om alla fyra elementen. Tidigare har vatten tagits upp. Nu är det dags för jorden. Önskan är att ge besökarna både upplevelser och kunskap om jorden och miljön.

– Ett ökat medvetande om vår miljö gör att man inser att man kan vara med och påverka. Medvetenheten är grunden till förändring, säger Kristina Bramstorp

Madelène Brandin läser ur sin arkitektur/poesibok: Biologiska sviten


Arbetet med projektet har pågått sedan februari i år. Den senaste tidens värmebölja och torka kan få besökare att bli mer medveten om jordens skörhet och hur viktig den är för vår överlevnad. Konstnären Louise Rimington försöker skildra detta genom textil. Hon beskriver jordlager som har lappats ihop, likt en trasmatta.    


Louise Rimington: Jorden i trasor  (Estesio, med konstnärens tillstånd)   

 

– När vi människor kommer in och styr blir det fel. Jord ska röra på sig, det är så det blir bördigt. Men vi människor ska försöka laga och då fungera det inte, säger Birgitta Godlund.

 

I Galleri Estesio i Beddingestrand pågår just nu hängningen inför vernissage den 20 juli.

Flera konstnärer har använt sig av ett naturvetenskapligt perspektiv. Till exempel industridesignen Petra Lilja som, i samarbete med forskare vid Alnarp, har framställt en produkt av gluten som påminner om gummi men som är nedbrytbar.

 

För konstnären Marje Taska betyder jord hemlängtan när hon låter pressa ihop sin barndom till en jordtacka. Hon kommer från Estland och tackan består av jord hemifrån.  – För henne är denna tacka trygghet. Jord kan vara så många olika saker, säger Birgitta Godlund.

 

Den kända landskapskonstnären Chris Drury har gjort ett screentryck av två olika jordsorter: en mörk och en ljus. Tillsammans bildar de en tavla av ett spännande och torrt landskap.

– Han har använt jord från två sydspetsar, Smygehuk och Englands, berättar Birgitta Godlund.

Chris Drury: Earth Wave (Trelleborgs Allehanda)

 

För att visa jordens olika sidor och skilda symboliska värde har ett gediget program arbetats fram. Konstprojektet består av en rad aktiviteter. Den kanske mest spännande är familjedagen den 9 augusti då konstnärerna och besökare möts på ängen vid Garnhuset för att fika och skapa tillsammans i jorden. Vad som kommer att skapas är upp till deltagarna.

Bess Frimodig: Jord som hud (Estesio, med konstnärens tillstånd)

 

– En paneldebatt ska också arrangeras. Vi ska prata om landsbygdsutveckling och se klipp från filmen Äppelkriget, säger Kristina Bramstorp...

 

De fick uppleva mat genom alla sinnen
TRELLEBORGS ALLEHANDA 28 juli 2018
Alva Nilsson


Under huvudrubriken Jorden vi ärvde bjöd textilkonstnären Liz Nilsson in till ett manseminarium med konst, färg och mat i en stillsam harmoni… samlades två handfull kvinnor för att lära känna Mat genom att stanna vid den.


Alla deltagarna hade tagit med en vegetarisk rätt till ett knytkalas som avslutning på tillställningen i Liz Nilssons ateljé. Men innan dess fick de möjligheten att närstudera maten. De valde ut en av råvarorna från sin egen maträtt och högg in på allehanda sätt…

(Liz Nilsson, med konstnärens tillstånd)    


…Vad smakar en citron egentligen mer än surt och kan den kännas som en annan färg än gul? Vad tänker du på när du lägger ett vinbärsblad på tungan?

Frågorna var många men stressen infann sig aldrig. Liz Nilsson tror att alla skulle må bra av att lugna ner tempot i köket och våga leka med maten. Hon jämför matlagning med att blanda färg.

- Att laga mat är att leka… Man testar sig fram och har i lite mer av det ena eller det andra för att få det som man vill, säger Liz Nilsson när hon presenterar projektet för deltagarna.

När deltagarna har på sig ögonbindlar och känner på de respektive råvaror de valt ut flödar adjektiven genom luften. Orden blir som ett konstverk i sig.

En av deltagarna håller i ett vetestrå och använder ord som stickig, kittlig och hård för att beskriva det.

- Jag håller nog i en igelkott, utbrister hon i ett skratt.

Processen får ta tid...

- Vi springer på så himla mycket i världen, vi tänker inte på vad vi lagar maten av. Men jag tror man bör vara lite mer medveten och låta maten ta tid, säger Liz Nilsson och fortsätter.  Det är nästan som att lära känna en ny människa. Man måste vrida och vända och vara med en människa för att lära känna henne…

- Det är som en konstnärlig undersökning.

Det finns också en kulturell aspekt i det hela. I dag kan vi ta del av mat från världens alla hörn… det räcker med att ladda ner en app och bestämma. Vi kan äta maten, men lär oss sällan kulturerna kring den.

Kollektivt resultat (bild: Anne-Marie Mohlin )


- Jag använder inte ens Instagram. Jag vill inte uppleva genom andras uppleveiser, utan jag vill skapa upplevelser, säger Liz Nilsson.


 

Jordnära konstmånad i Beddingestrand 
LOKALTIDNINGEN Juli månad 2018
John Nordh


Konstnären Birgitta Godlund driver Estesio i Beddingestrand, ett galleri med ekologisk inriktning. Förra året sjösatte hon, tillsammans med Kristina Bramtorp och kollegerna i föreningen Strandheden, ett event som år tänkt att pågå  under fyra somrar och vars tema ska följa de fyra elementen: vatten, jord, luft och eld.

Monica Gora läser ur sin bok Vad kostar ett träd  

Förra året stod vatten i fokus och i år har turen kommit till jorden. - Man brukar ju såga att vi bara har planeten till låns.

Vi brinner för det ekologiska men många ekologiska konstnärer sysslar med dystopier i sin konst. Vi vill istället visa på hopp. Det hoppet finns i att vi samlas i en gemenskap och det är vad de hår fyra veckorna handlar om…

Programmet består av många punkter… öppnar konstutställningen på Galleri Estesio med verk från flera internationellt erkända konstnärer. - Flera av dem har varit med på Venedigbiennalen…

Förutom utställningen bjuds det också på blomstervandring, familjedag, paneldebatter och mycket mer.

- Vi vill visa att den moderna konsten år större än skulpturer i bokhyllan eller tavlor på en vägg. Den moderna konsten är mer än bara dekoration…

Jenny Frank: Minerala objekt (Estesio, med konstnärens tillstånd)


…konsten har ett sinnligt budskap som går över alla politiska gränser. För oss är det budskapet ekologiskt, gränsöverskridande a-politiskt och handlar om att ta hand om vårt gemensamma jordklot och vårt klimat


Copyright © All Rights Reserved