PRESS

RECENSIONER/ARTIKLAR


Följ vår historia bakåt i tiden genom kritikernas och reportrarnas ögon och penna. Sommaren 2020 firade vi 10 års jubileum. Se kort sammanfattning/länk på HEM.


2020 avslutade vi också vårt fleråriga projekt konst/klimat/vetenskap. Se länken 4climatelemta&art, också på HEM


REVIEWS/ARTICLES