NYTT/NEWS

Arton konstnärer är nu frenetiskt verksamma med att färdigställa sina verk till skogen. Med ljud, och märkliga former vill de fånga vår uppmärksamhet i en magisk liten skogsdunge, som ör hem för allehanda ovanliga växter och djur. I den hä rmiljön är det kanske människorna som är oväsen?.


Teknkerna är många och kså många andra tekniker och uttrycken glider mellan allvarligt och underfundigt. Indirekt väcks just frågor om vad som är Oväsen och vem har tolkningsföreträde. Varför flyr vi Oväsen. Yttre som inre. Det handlar om våra värderingar men fastnar aldrig i moralism!


Utställningen är fördelade mellan ute och inne. I galleriet finns smärre verk eller skisser.


Bilder nedan

översta raden fr v  av Lena Ansner och Lilian Togelius


nedre raden fr v av Birgitta Godlund, Anna Celander och Torsten Hylander


Eighteen artists from SKÅNSKA KONSTNÄRSKLUBBEN (The Scanian Artists' Club) at the current art exhibition OVÄSEN aim to engage all our senses. Sound (of course?) besides many other techniques.  

 

Serious and subtle expressions converse about Noise and who has the interpretive precedence. The exhibition deals with moral values but escapes moralism!


The works are divided in two spaces in a dialogue. The outdoor part is in a small forest grove.  Here, living greenery and seemingly dead trees, site specific installations, objects and sculptures interact. Indoors smaller two-dimensional works bring us into other magnitudes.

 

The Swedish title is deliberately a word game. Connotations run all in all directions. Many artists have focused on often endangered animals. Others on shy often malicious fiction figures from the world of fairy tales. If to summarize, all the artists agree on that NOISE is important.

Med nära trettio verk av ett urval konstnärer från Skånska Konstnärsklubben vill sommarens konstutställning OVÄSEN fånga vår uppmärksamhet och nästan alla våra sinnen.


Här finns (givetvis?) ljud men också många andra tekniker och uttryck glidande mellan allvarligt och underfundigt. Indirekt väcks frågor om vad som är Oväsen och vem har tolkningsföreträde. Varför flyr vi Oväsen. Yttre som inre. Det handlar om våra värderingar men fastnar aldrig i moralism!


Verken är fördelade i två rum i dialog. Utomhusdelen står i en liten skogsdunge på en övergiven tomt. Här samspelar levande grönska och till synes döda träd, installationer, objekt och skulpturer.


Med de mindre tvådimensionella verken inne i galleriet får synfältet andra dimensioner. Negerar man begreppet Oväsen kan Väsen dyka upp i tankarna. En skygg ofta ondsint fiktion ur sagans värld. Fantiserar man sen vidare med motsatslekar blir Oväsen något annat levande. Eller?


Kuratorsgruppen: Anna Celander, Birgitta Godlund, Monix Sjölin, Lilian Togelius


VÄLKOMMEN 24 juni kl 15 på vernissage i skulpturparken

Blåeldsvägen 20, Beddingestrand

 

 

Lena Ansner  www.ansner.se

Ewa Berg  https://rostrum.nu/konstnarsgruppen

Anna Celander

Zardasht Faraj   www.zardasht.se

Birgitta Godlund   www.birgittagodlund.com

Torsten Hylander  http://torstenhylander.se

Peter Johansson   www.artistpeterjohansson.org
Jenny K Lundgren  jennyklundgren.com

Ulrika Pihlström   www.ulrika.pihlstrom.se

Filip Rahim Hansson     www.FilipRahimHansson.com

Monix Sjölin   https://monixikonsten.wordpress.com

Johan Suneson   www.johansuneson.com

Lilian Togelius    https://liliantogelius.wordpress.com/

Jukka Värelä  https://jukkavarela.se/